KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYOK KEDVEZMÉNYEI

Közhasznú alapítványok kedvezményei


A közhasznú alapítványok számos kedvezményben részesülnek az adójogszabályok alapján. Szintén kedvezményben részesülhetnek a közhasznú alapítványok támogatói, illetve a közhasznú alapítványok szolgáltatásainak igénybe vevői. A legfontosabb közhasznú alapítványokkal kapcsolatos kedvezmények:

  • a közhasznú alapítvány az alapító okiratában meghatározott cél szerinti tevékenysége után társasági adómentességre jogosult;
  • szintén jogosult a közhasznú alapítvány a vállalkozási tevékenysége után társasági adókötelezettséget érintő kedvezményre;
  • a helyi adókötelezettségekkel kapcsolatban is kedvezményre jogosultak a közhasznú alapítványok;
  • illetékkedvezmény is részesülnek a közhasznú alapítványok,
  • szintén jogosultak a közhasznú alapítványok vámkedvezmény igénybevételére,
  • a közhasznú alapítvány által nyújtott szolgáltatás igénybevevőjét a kapott szolgáltatás után személyi jövedelemadó mentesség illeti meg;
  • a közhasznú alapítvány támogatóját az adott támogatás (a továbbiakban: adomány) után társasági adókötelezettséget érintő kedvezmény, illetve személyi jövedelemadó kötelezettséget érintő kedvezmény illeti meg,
  • további külön kedvezmény jár tartós adományozás esetén a közhasznú alapítvány támogatójának.

Közhasznú alapítványok kedvezményeinek feltételei


Általános feltétel, hogy a közhasznú alapítványok akkor jogosultak a fenti kedvezményekre, ha az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásuk nem áll fenn. Fontos megjegyezni, hogy ezen közhasznú alapítványokra vonatkozó kedvezmények kizárólag akkor alkalmazandók, ha a fentin túlmenően további feltételek is megvalósulnak.