ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSA

Ki hozhat létre alapítványt?

Alapítvány alapítója magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság lehet.

Milyen célra hozható létre alapítvány?

Alapítvány tartós közérdekű célra hozható létre. Alapítvány elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatása céljából nem alapítható. Az alapítvány javára a célja megvalósításához szükséges vagyont kell rendelni. Az alapítvány jogi személy. Alapítvány létrehozásához alapító okirat és a bíróság nyilvántartásba vétele szükséges. Az alapítávny a nyilvántartásba vétel után nem vonható vissza.

Az alapító okirat

Az alapítvány nevét; célját, céljára rendelt vagyont és annak felhasználási módját és székhelyét meg kell jelölni az alapító okiratban. Alapítvány nyílt vagy zárt alapítványként alapítható, amely az alapítványhoz való csatlakozás lehetőségét jelenti.

Az alapítvány bejegyzése

Az alapítvány bejegyzését az annak székhelye szerint illetékes megyei bíróság, illetőleg a Fővárosi Bíróság végzi. Az alapítvány nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet A kérelemhez csatolni kell az igazságügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott okiratokat.

Alapítvány létrehozásának költségei

Az alapítvány bejegyzése illetékmentes, közzétételi költségtérítés, más díj nem fizetendő.

Az alapítvány bejegyzése


A bejegyzés után: az alapítvány működése