ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT:
MIT TARTALMAZZON?

Az alapítvány - annak ellenére, hogy nem profitorientált szervezetrol van szó - rendkívül hézagosan szabályozott a jogszabályokban. A szabályok sokféle értelmezési lehetoséget adnak, illetve sok esetben a bírói gyakorlat az, amely kimunkálja az alapítvánnyal kapcsolatos szabályokat. Az alapítványokkal kapcsolatos ezen joggyakorlat nagy eltéréseket mutat, így különbözoek lehetnek az egyes alapítványokkal, ezen belül az alapítvány alapító okiratával kapcsolatos követelmények.

A jogszabályok, illetve a tapasztalatok alapján mindenképpen szükséges, hogy az alapítvány alapító okirata tartalmazza az alábbiakat:
- az alapító okirat kötelezo tartalmi eleme az a közérdku cél, amelyet az alapítvány szolgál;
- az alapítvány alapító okirata kell, hogy meghatráozza az alapítvány nevét. Ebben az esetben is érvényesülnie kell a névkizárólagosság elvének;
- szintén az alapítvány alapító okiratában kell, hogy szerepeljen az alapítvány székhelye;
- az alapító adatai;
- az alapítvány mint célvagyon kezelo szervének meghatráozása: a kezelo szerv tagságának definíciója, a követendo döntési mechanizmus;
- az alapítvány vagyona szintén meghatározandó az alapítvány alapító okiratában.